Vi har även specialkonverterade maskiner för aggressiva fluorplaster och högtemperaturmaterial samt omfattande automatiserings- och kringutrustning.

Liljas Plasts inriktning är högtekniska komponenter till industrin.