Affärskoncept

Liljas Plasts affärskoncept är att tillhandahålla tekniskt formgods till industrin efter kundens krav. Liljas Plast ger kunden en hög servicenivå med snabba beslutsvägar och effektiv produktion med hög tekniknivå.

I Sverige har vi 85 formsprutor med låskraft mellan 25-500 ton.

Vi är sällan med på projekt där allt är definierat på förhand. Vår uppgift är istället att ge kunden positiva överraskningar och nya lösningar.

Vårt koncept är att jobba med högpresterande tekniska material och att vara Din förlängda utvecklingsavdelning. I samråd med oss och expertisen hos materialleverantörer och verktygsmakare, lotsar vi Dig fram till den bästa lösningen.