Några kombinationer:

plast – plåt
plast – kallstukat
plast – svarvat
plast på vajer
Kombinera mera!