Renrumsproduktion

Vårt dotterbolag Polymed Hygienic AB har ett toppmodernt renrum. I renrummet produceras tekniskt rena plastkomponenter i tre formsprutor.

Här sker även slutmontering och förpackning. Produktionen sker huvudsakligen mot medicin- och elektronikindustrin.

Renrummet håller ISO klass 8, (tidigare klass 100 000).

Polymed Hygienic AB är beläget i Liljas Plast fastighet i Hillerstorp.

Besök Polymeds hemsida