Nyheter från Gnosjöregionen 2024

Nyheter

Liljas Plastics VD ger oss en inblick i livet i Kina

Joakim Larsson är ny VD för Liljas Plastic i Suzhou, Kina. Vi har frågat honom om hur det är att bo i Suzhou och vara VD för ett kinesiskt bolag i en svensk koncern samt vad han ser som de största utmaningarna i hans uppdrag idag.

Läs mer

Liljas Plast Group satsar på teknik, kompetens och service

Liljas Plast strävar för att ligga i framkant när det kommer till teknik vilket ställer höga krav på rutiner och kompetens. Som en del i det arbetet har Liljas Plast satsat på en kvalitet- och mätavdelning där kvalitetstekniker, mättekniker och kvalitetsansvarig arbetar. Man har lång erfarenhet och stor kunskap kring mätteknik samt tät kontakt med dotterföretagen i Lagan och Vansbro.

Läs mer

Liljas Plast Group satsar på hållbarhet

Idag är det viktigt att företag tar ansvar längst med hela värdekedjan med allt från leverantörer, medarbetare och kunder gällande samhälls- och miljöpåverkan. Genom en effektiv strategi kan företag ha stort inflytande och göra skillnad på riktigt. Liljas Plast Group satsar nu ännu mer på hållbarhet genom att anställa en hållbarhetsansvarig.

Läs mer

Mentorskap med Åqvist

Liljas Plast Group har sedan några år tillbaka arbetat med mentorskap i fabriken. Mentorskapet skapar en kunskapsbrygga mellan de yngre och äldre medarbetarna i fabriken. Medarbetarna har varierande arbetslivserfarenhet men de kan alla ändå ta del av mentorns kunskapsbank på olika sätt.

Läs mer