• Hur gör vi?

    Kvalitets-gruppen består av kvalitets-tekniker och mättekniker.

Kvalitet/Miljö

Snabbast möjliga ledtider med tuffa krav på precision och kvalitet är en grundförutsättning och vår tillverkning sker enligt nollfelsprincipen.

Detta ställer mycket höga krav på rutiner och på personalens kunskaper. Vi är stolta över att ha en egen mät-avdelning och mät-tekniker på plats för uppmätning av din produkt.

Liljas Plast är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Nedan finns certifikat att se i pdf-format.

liljasplast.se/…/1042-Liljas-Plast-AB-eng.pdf