Utveckling

Vi drivs av teknik-utveckling och är orädda för att anta nya utmaningar och fungerar som Din förlängda utvecklingsavdelning.

Liljas Plast har stor kunskap om tekniskt avancerade material och vi har dagliga kontakter med expertisen hos materialproducenter och verktygsmakare.

Vi kan föreslå alternativa material och lösningar. Genom kontakterna med oss på Liljas Plast får du även grunden för framtida konstruktioner och lösningar.

utveckla silikon
plast komponenter
silikon komponenter
innovation plast