Liljas Plast Group satsar på teknik, kompetens och service

Liljas Plast strävar för att ligga i framkant när det kommer till teknik vilket ställer höga krav på rutiner och kompetens. Som en del i det arbetet har Liljas Plast satsat på en kvalitet- och mätavdelning där kvalitetstekniker, mättekniker och kvalitetsansvarig arbetar. Man har lång erfarenhet och stor kunskap kring mätteknik samt tät kontakt med dotterföretagen i Lagan och Vansbro.

Att vara mättekniker på Liljas Plast

Jasmin har jobbat på Liljas Plast som mättekniker i snart tre år och har lång erfarenhet av mätning inom andra branscher. Han beskriver kvalitetssäkringens arbetsprocess som oerhört viktig då det är ett sätt att säkerställa att de kan leverera precis det kunden önskar. Jasmin menar att det är särskilt viktigt på Liljas Plast eftersom de flesta detaljer de producerar är väldigt komplexa och avancerade allt efter kundens krav.

Använder marknadsledande utrustning

Innan produktionen av en ny detalj startar får Jasmin en ritning innehållande alla dimensioner samt en STEP-fil som han matar in i sin mätmaskin. STEP-filen är en 3D- ritning av detaljen som är exakt och matematiskt representerad. Mätningen sker med hjälp av Mitutoyo-maskiner som är en av världens främsta tillverkare av precisionsmätutrustning. Kvalitet- och mätavdelningen är en stor del av Liljas Plasts tekniksatsning där teknik och produktion arbetar tätt ihop för att nå bästa resultat!