Material

För att inte missa ”vinnarna” bland nya material – de material som revolutionerar produktutveckling inom olika nischer – måste vi på Liljas Plast hålla oss ständigt uppdaterade.

Det presenteras nya termoplaster varje vecka. De flesta är förstås varianter på redan existerande material, fast med någon ny nischad egenskap som utökar eller förbättrar användningen. Många material når aldrig tillräcklig kommersiell framgång och faller i glömska efter ett tag.