Vi söker just nu ställare till vårt kvälls/nattskift. Läs mer och ansök under "Jobba hos oss"..

Mentorskap med Åqvist

Liljas Plast Group har sedan några år tillbaka arbetat med mentorskap i fabriken. Mentorskapet skapar en kunskapsbrygga mellan de yngre och äldre medarbetarna i fabriken. Medarbetarna har varierande arbetslivserfarenhet men de kan alla ändå ta del av mentorns kunskapsbank på olika sätt.

Stefan Åqvist är elektriker i grunden men har större delen av sitt yrkesliv arbetat som tekniker, säljare och servicechef på Engel formsprutningsmaskiner. Tidigare i yrkeslivet höll Stefan i instruerande utbildningar på olika industrier som då arbetade med maskiner från Engel. Det är på den vägen Stefan Åqvist blev mentor på Liljas Plast Group. Stefan säger att det inte skiljer sig så mycket mellan att hålla i utbildningar för nya kunder och att arbeta som mentor. Förutom att han via mentorskapet förmedlar sina egna erfarenheter i stället för faktisk teori. Yrkeserfarenheten och kunskapen kan skilja sig i grupperna och därför tror Stefan att varje medarbetarna får ut mer om de ses på tu man hand och löser problemen tillsammans.

Alfons arbetar som maskinoperatör på Liljas Plast sedan hösten 2020. Han tycker att Stefans råd och hjälp är mer effektivt än de klassiska utbildningarna då de tillsammans testar sig fram och arbetar fram en lösning på de problem som kan uppstå. Alfons beskriver att en del av de problem som kan uppstå med maskinerna ofta kan ha fler anledningar än vad som nämns i teorin och därför lösas bättre genom erfarenhet av att hantera dem.

“Det är inte så att Stefan bara trycker på knappen, han pratar igenom det med en samtidigt som han guidar en själv till att göra det. Säger Alfons.”

Stefan har märkt att de yngre medarbetarna är mer villiga att ställa frågor om grupperna är mindre eller om utbildningen sker enskilt. Han beskriver att utbytet blir större med mer öppen kommunikation.  Han berättar också att han nog är mer givmild i sina kunskapsutbyten nu än när han själv var yrkesverksam eftersom han nu som pensionär inte har behovet av att behålla någon status eller dylikt. Därför tror han att han mer prestigelöst kan dela med sig av sin kunskap nu än vad han möjligtvis gjorde innan pensionen.

Johan säger att han fortfarande lär sig nya saker på jobbet med hjälp av bland annat Stefan. Trots att han har jobbat som Ställare på Liljas Plast i sammanlagt sju år. Johan poängterar vikten av att aldrig se sig själv som fullärd och han tycker att Stefan är en bra tillgång till de yngre på arbetsplatsen.

“Det är kanon av Liljas Plast att ta del av Stefan som är så kunnig.”

Johan tycker att fler fabriker borde jobba likadant och hävdar att det finns mycket kvar att lära. Mentorskapet har bidragit till ett bättre företagsklimat och Stefan nämner vikten av att känna sig behövd efter pensionen. Han menar att det inte kan bli mycket bättre än att vara pensionär, men ändå vara behövd och att få bidra. En win-win situation för pensionären, företaget och samhället i stort.