Vi kan ordna föreläsningar och informella träffar hos olika leverantörer. Vi kan föreslå alternativa material och lösningar. Om du inte känner till möjligheterna, så kommer de aldrig att finnas med i ditt idéunderlag. Genom kontakterna med oss på Liljas Plast får du även grunden för framtida konstruktioner och lösningar.

I Liljas Plast affärskoncept ingår att komplettera våra kunders utvecklingsavdelning.