Verktyg

Liljas Plast har nära samarbete med verktygsmakare som tar fram verktyg utifrån projektets egna förutsättningar. Vi ombesörjer även framtagning av prototyper med moderna tekniker som SLS, SLA och silikonformar.

För att snabbt och kostnadseffektivt ta fram och utvärdera rätt material eller andra egenskaper använder vi oss av moderformar med insatser sk. Snabba verktyg. Ring gärna Emil Granstrand för mer info.